Ett välbesökt årsmöte 2016-03-03

Roland Damberg m fl         Bordsbon eller

Åke Andersson, Roland Damberg (lämnade oss 6/9) och Tore Lindell.      Chefen på F 17 bärgningsgrupp K-G Bergqvist berättar      Ordföranden hälsar välkommen.................eller? Är det kanske    
Elsebeth Persson skymtar till vänster.                                                         bärgningsarbetet efter Kabnekajseolyckan med den             bordsbön innan maten?
                                                                                                                Norska C 130 Hercules

  Git o Åke               Glada deltagare 
                          Git och Åke Andersson (tidigare ordförande)                                                                         Fr v Börje Kernehed (lämnade oss 27/7) , Kaj Ekstrand, Eve Johansson (lämnade oss 25/4) och Stefan Kvist   Fler glada årsmötesdeltagare

 fr  v till höger Stående Kurt Johansson, Bengt Eskilsson, Lars-Erik (LER) Svensson, Jan-Erik Nordh, Karl-Olof Lööw, Sven Bjarle, Rigmor Nilsson, Lennart Engström (stående)
Håkan Haraldsson. Längst bort än så långe oidentifierade.......

 
                 Två flygledare samtalar Gösta Almqvist och Gunnar Persson

  

En riktig veteran - flygledaren Sven Bjarle 96 år                                                                      Två flyglärare från Flygskolan Kaj Ekstrand och Eve Johansson (lämnade oss 25/4)

Kurt (GUS) Gustavsson lyssnar intensivt (hustru Laila gömmer sig bakom växten)